Mgr. Martina Morová

Používateľský profil
Mgr. Martina Morová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Adresa:
Ilkovičova 6,
84215, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Vplyv jednorazovej a opakovanej prenatálnej hypoxie na sociabilitu potkana laboratórneho

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2020
100%
Hodnotenie príspevku