Mgr. Lenka Kerényiová

Používateľský profil
Mgr. Lenka Kerényiová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav molekulárnej biológie SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 21,
845 51, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

In silico study of family GH126 – potentially novel α-amylase

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2019
60%
Hodnotenie príspevku