Ing. Kristína Lehocká

Používateľský profil
Ing. Kristína Lehocká

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Slovenská poľnohospodárska Univerzita v Nitre
Adresa:
Trieda Andreja Hlinku 609/2,
949 76, Nitra
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Efektívna veľkosť populácie a genomický inbríding Slovenského strakatého plemena

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2019
73%
Hodnotenie príspevku