Mgr. Stanislava Bukatová

Používateľský profil
Mgr. Stanislava Bukatová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Biomedicínske centrum SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
845 05, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Vplyv oxytocínu na zmeny génovej expresie hipokampálnych neurálnych buniek

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2019
83%
Hodnotenie príspevku