Ing. Lukáš Kolarič

Používateľský profil
Ing. Lukáš Kolarič

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Adresa:
Radlinského 9,
81237, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Abstrakty

Príspevky

Postup extrakcie škrobu z batátov

Biotechnológie a potravinárske technológie
2019
75%
Hodnotenie príspevku