Ing. Anna Blšáková

Používateľský profil
Ing. Anna Blšáková

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Chemický ústav SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
845 38, Bratislava
Slovensko

Príspevky

Príprava nanoštruktúrovaných glykánových povrchov

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2020
100%
Hodnotenie príspevku

Príprava glykánových povrchov s využitím nanomateriálov

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2019
97%
Hodnotenie príspevku