Alena Opálková Šišková

Používateľský profil
Alena Opálková Šišková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav polymérov, SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
845 41, Bratislava
Slovensko

Príspevky