Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.

Používateľský profil
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.

Typ účastníka:
Moderátor, Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
CEM ÚEFT SAV, v.v.i. = Centrum experimentálnej medicíny, org. zložka: Ústav experiementálnej farmakológie a toxikológie, Slovenská akadémia vied, v.v.i.
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
841 03, Bratislava
Slovensko
Záujmy: