Bc. Kristína Hriňová

Používateľský profil
Bc. Kristína Hriňová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Ilkovičova 6, 4215 Bratislava 4
Adresa:
Ilkovičova 6,
842 15, Bratislava 4
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

80%
Hodnotenie príspevku
73%
Hodnotenie príspevku