RNDr. Matej Krivošík

Používateľský profil
RNDr. Matej Krivošík

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Slovenský metrologický ústav
Adresa:
Karloveská 63,
84255, Bratislava
Slovensko
Záujmy: