Gizela Kulichová

Používateľský profil
Gizela Kulichová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Lekárska fakulta Univerzity Komenskej
Adresa:
Sasinkova 4,
81108, Bratislava
Slovensko
Záujmy: