doc.MUDr. Katarína Holečková PhD

Používateľský profil
doc.MUDr. Katarína Holečková PhD

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
LF SZU
Adresa:
Limbová 12,
83303, Bratislava
Slovensko
Záujmy: