MVDr. Radka Aláčová

Používateľský profil
MVDr. Radka Aláčová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Slovenská zdravotnícka univerzita
Adresa:
Limbova 12,
83303, Bratislava
Slovensko
Záujmy: