Mgr. Júlia Ondrejková

Používateľský profil
Mgr. Júlia Ondrejková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Adresa:
Limbová 12,
833 03, Bratislava
Slovensko
Záujmy: