Štefan Sabo

Používateľský profil
Štefan Sabo

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Na dolinách 27,
91105, Trenčín
Slovensko
Záujmy: