Katarína Kučerová

Používateľský profil
Katarína Kučerová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Tkáčska 7,
05201, Spišská Nová Ves
Slovensko
Záujmy: