Bc. Patrícia Petáková

Používateľský profil
Bc. Patrícia Petáková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity
Adresa:
Radlinského 9,
812 37, Bratislava
Slovensko
Záujmy: