Bc. Petra Budinská

Používateľský profil
Bc. Petra Budinská

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského
Adresa:
Mlynská dolina F1,
842 48, Bratislava
Slovensko
Záujmy: