Tatiana Trúchla

Používateľský profil
Tatiana Trúchla

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Zvolenská 5/100,
01008, Žilina
Slovensko
Záujmy: