Ing. MIchaela Halinkovičová

Používateľský profil
Ing. MIchaela Halinkovičová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
FCHPT STU v Bratislave
Adresa:
Radlinského 9,
81237, Bratislava
Slovensko
Záujmy: