bc Diana Tonhauzerova

Používateľský profil
bc Diana Tonhauzerova

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Adresa:
Ilkovičova 3,
812 19, Bratislava
Slovensko
Záujmy: