Ivana Dekánková

Používateľský profil
Ivana Dekánková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
STU
Adresa:
Radlinského,
811 07, Bratislava
Slovensko
Záujmy: