Bc. Dominika Zeleňáková

Používateľský profil
Bc. Dominika Zeleňáková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Štúrova 10,
94106, Komjatice
Slovensko
Záujmy: