Ing Ľubomír Orovčík PhD

Používateľský profil
Ing Ľubomír Orovčík PhD

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav Materiálov a Mechaniky Strojov
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
84513, Bratislava
Slovensko