Martin Nosko

Používateľský profil
Martin Nosko

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
UMMS SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
845 13, Bratislava
Slovensko