RNDr. Lucia Homoľová PhD.

Používateľský profil
RNDr. Lucia Homoľová PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Združená tkaninová banka LF a UNLP Košice
Adresa:
Trieda SNP 1,
04011, Košice
Slovensko
Záujmy: