RNDr. Michaela Abrahamovská

Používateľský profil
RNDr. Michaela Abrahamovská

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav lekárskej a klinickej biochémie
Adresa:
Trieda SNP 457/1,
04011, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky