Mgr. Slavomíra Gulová

Používateľský profil
Mgr. Slavomíra Gulová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Združená tkanivová banka, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Adresa:
Trieda SNP 1,
04011, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky