Mgr. Karin Donátová

Používateľský profil
Mgr. Karin Donátová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra mikrobiológie a virológie, Prik UK
Adresa:
Ilkovičova 6,
842 15, Bratislava
Slovensko
Záujmy: