Mgr. Kristína Pápayová

Používateľský profil
Mgr. Kristína Pápayová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
UMB SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 5777/21,
841 04, Bratislava
Slovensko
Záujmy: