Bc. Michal Lenický

Používateľský profil
Bc. Michal Lenický

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra fyziológie živočíchov, fakulty biotechnológie a potravinárstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Adresa:
Trieda Andreja Hlinku 2,
949 01, Nitra
Slovensko