Mgr. Veronika Niščáková

Používateľský profil
Mgr. Veronika Niščáková

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
PF UPJŠ, ÚCHV, Katedra Fyzikálnej chémie
Adresa:
Moyzesova 11,
040 01, Košice
Slovensko