Mgr. Peter Alaxin

Používateľský profil
Mgr. Peter Alaxin

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra Biotechnológií, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adresa:
Námestie J. Herdu 2,
917 01, Trnava
Slovensko
Záujmy: