Mgr. Dalibor Novokmet

Používateľský profil
Mgr. Dalibor Novokmet

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prírodovedecka fakúlta UK
Adresa:
Ilkovičova 6,
81104, Bratislava
Slovensko