Mgr. Henrieta Škovierová PhD.

Používateľský profil
Mgr. Henrieta Škovierová PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Adresa:
Malá Hora 4C,
03601, Martin
Slovensko