MUDr. Dominik Michálek

Používateľský profil
MUDr. Dominik Michálek

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
FMFI UK
Adresa:
Mlynská dolina F1,
842 48, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

A fluorescence based turn OFF – ON detection of cancer

Biofyzika, fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
2020
100%
Hodnotenie príspevku