Mgr. Adam Broniš

Používateľský profil
Mgr. Adam Broniš

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa:
FMFI Mlynská dolina F1,
84248, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Abstrakty

Príspevky

73%
Hodnotenie príspevku