Ing. Natália Košútová

Používateľský profil
Ing. Natália Košútová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Chemický ústav SAV, v. v. i.
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
845 38, Bratislava
Slovensko

Príspevky