RNDr. Katarína Cifraničová

Používateľský profil
RNDr. Katarína Cifraničová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Adresa:
Ilkovičova 6,
84215, Bratislava
Slovensko
Záujmy: