Mgr. Michaela Michalková

Používateľský profil
Mgr. Michaela Michalková

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
CENTRUM BIOLÓGIE RASTLÍN A BIODIVERZITY SAV, v. v. i.
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
845 23, Bratislava
Slovensko
Záujmy: