Bc Michaela Hradiská

Používateľský profil
Bc Michaela Hradiská

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prešovská univerzita v Prešove
Adresa:
Ul. 17. novembra č. 15,
080 01, Prešov
Slovensko
Záujmy:

Príspevky