Ing. Mária Gurská

Používateľský profil
Ing. Mária Gurská

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav polymérov SAV, v.v.i.
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
845 41, Bratislava 45
Slovensko

Príspevky

53%
Hodnotenie príspevku