Lenka Urbánová Mgr.

Používateľský profil
Lenka Urbánová Mgr.

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prírodovedecká fakulta UK
Adresa:
Ilkovičova 3278/6,
841 04, Bratislava
Slovensko
Záujmy: