Ing. Michaela Bolebruchová

Používateľský profil
Ing. Michaela Bolebruchová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav biochémie a mikrobiológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Adresa:
Radlinského 9,
81237, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky