Mgr. Dávid Princík

Používateľský profil
Mgr. Dávid Princík

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
UPJŠ, Prír. Fakulta, Katedra Anorg. Chem.
Adresa:
Moyzesova 1013/11,
040 01, Košice
Slovensko
Záujmy:

Abstrakty

Príspevky

68%
Hodnotenie príspevku