Mgr. Simona Miškárová

Používateľský profil
Mgr. Simona Miškárová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prešovská univerzita v Prešove
Adresa:
Ul. 17 novembra 1,
081 16, Prešov
Slovensko
Záujmy: