Mgr. Radoslava Ščišláková

Používateľský profil
Mgr. Radoslava Ščišláková

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prešovská univerzita v Prešove
Adresa:
Ul. 17. Novembra 1,
081 16, Prešov
Slovensko