Mgr. Radoslava Krištofová

Používateľský profil
Mgr. Radoslava Krištofová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat CBv SAV Slovenská akadémia vied
Adresa:
Šoltésovej 4-6,
040 01, Košice
Slovensko
Záujmy: