Mgr. Lucia Čahojová

Používateľský profil
Mgr. Lucia Čahojová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
845 23, Bratislava
Slovensko
Záujmy: