Mgr. Dominik Juračka

Používateľský profil
Mgr. Dominik Juračka

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v BA
Adresa:
Ilkovičova 6,
841 04, Bratislava
Slovensko
Záujmy: