RNDr. Kamila Fabianová PhD.

Používateľský profil
RNDr. Kamila Fabianová PhD.

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Biomedicínske centrum SAV, v.v.i., Neurobiologický ústav
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
845 05, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky